Numer heksagramu-odpowiedzi ustala się z poniższej Tabeli. Trigramy dolne znajdują się w niej w pionowym rzędzie po lewej stronie. Trigramy górne w rzędzie poziomym, u góry. 
Znajdź wśród nich, zaczynając od rzędu pionowego - oba, które ukazały się w odpowiedzi i na skrzyżowaniu wiodących od nich linii ukaże Ci się numer wylosowanego heksagramu. 

1 34 5 26 11 9 14 43
25 51 3 27 24 42 21 17
6 40 29 4 7 59 64 47
33 62 39 52 15 53 56 31
12 16 8 23 2 20 35 45
44 32 48 18 46 57 50 28
13 55 63 22 36 37 30 49
10 54 60 41 19 61 38 58


Zamieniwszy linie zmienne na przeciwne (a więc linię przerywaną na ciągłą, a linię ciągłą na przerywaną) otrzymasz zmienione trigramy i w analogiczny sposób numer kolejnego heksagramu Po Przemianie. 

Oto Tabela heksagramów, ułożonych w porządku liczbowym: